• رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور        گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی          الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/1/1389 به ریاسـت حـضرت آیـت‌الله احـمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده…
 • مصوبه اصلاحی « اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389، براساس پیشنهاد مورخ 25/8/1387 و 22/9/1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه « اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه 149 مورخ 20/2/1367)» را به شرح ذیل، تصویب نمود:         ماده1ـ هدف         اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی و انقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 661 مورخ 7/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 661 مورخ 7/2/1389 و بنا به پیشنهاد مورخ 22/12/1388 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب نمود:         « آقای دکتر قربانعلی نعمت‌زاده به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، انتخاب می‌شود».…