• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرپل ذهاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۱۶۳                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرپل ذهاب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۱۳۶                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر حاجی آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قاسم‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۴۶۸                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قاسم‌آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شور…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر وزوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۴۹۳۲                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص  طرح جامع شهر وزوان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بزنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۳۷۶                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بزنجان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی ش…
 • رأی شماره‌های ۱۶۲ـ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع عوارض برای تأمین بخشی از هزینه‌های احداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۹/۶۴۲                                                                         ۲۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۶/۳/۱۳۹۲  شماره دادنامه: ۱۶۲ـ ۱۶۱  کلاسه پرونده:۸۹/۶۴۲ ـ۹۱/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل‌کوشالی و خانم سمیه غرائی‌یزدی ۲ـ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز گردش‌کار: شر…
 • رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۲/۱۴۶                                                                         ۱۷/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۴۶       کلاسه پرونده:  ۹۲/۱۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور به موجب ل…
 • آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۳۳۳۰۷۹/۱۶                                                                     ۲۹/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور یک نسخه تصویر آئین‌نامه اجرائی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به ‌ موادمخدر و روانگردان موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس ـ علی علیزاده   آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به …
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۷۷۵۲۸/ت۴۷۹۸۶ک                                                               ۲/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تـعاریف و ضوابـط تقسیمـات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ نام دهستان اشیان بخش مرکزی شهرستان لنجان در استان اصفهان به اشیان شمالی تغییر می‌یابد. ب ـ مرکز د…
 • تصویب‌نامه در خصوص شرایط ورود محموله‌های چوب خام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک                                                               ۴/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص شرایط ورود محموله‌های چوب خام   وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند: ۱ـ ورود محموله‌های چوب خام شامل گرده بینه، کاتین و چوبهای گرد با قطر حداقل هشت سانتیمتر با پوست و چیپس چوب با رع…