• آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ                                                                ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴۸۰/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط ب…
 • تصویب‌نامه در خصوص شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۹۵۱۰/ت۴۹۸۲۷هـ                                                               ۱/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۸۸/۶۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ذیل ماده (۲) و بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد: ۱ـ شرکت‌های مل…
 • تصویب‌نامه در خصوص پیگیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۰۰۳۲/ت۴۷۱۳۰هـ                                                             ۲/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص پیگیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۰۰۶۲/۱۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ معاونت علم…
 • رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۳/۷۲۶                                                                               ۱/۹/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۳۲۸     کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۴۶/۹۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون…
 • رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره هـ/۹۱/۱۰۳۴                                                                      ۲۸/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۹۰       کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حافظ علی فرد موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای حافظ علی فرد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: در خصوص احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه (کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، …
 • رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره هـ/۹۲/۸۷۲                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۲۸۸     کلاسه پرونده : ۹۲/۸۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای میثم موسوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : آقای میثم موسوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیی…
 • رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره هـ/۹۱/۵۶۶                                                                        ۲۶/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۲۸۷     کلاسه پرونده : ۹۱/۵۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران گردش کار : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را خ…