• نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                                ۳/۴/۱۳۹۴ ۳۵۹ شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم،  گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا  استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهید آیا است…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۶۸۷۴                                                                           ۱۹/۵/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۴، پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ خود، ضمن بررسی موضوع طرح ویژه شهر فرهنگی ـ مذهبی آفتاب، نظریه کمیته فنی را با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد: ۱ـ شورای عالی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین نظام مدیریت …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص شهرهای هوشمند آتی با فن‌آوری و اطلاعات مکانی سه بعدی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۶۸۶۸                                                                            ۱۹/۵/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص شهرهای هوشمند  آتی با فن‌آوری و اطلاعات مکانی سه بعدی مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی و معاونت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در خصوص برنامه‌ریزی و طراحی شهرهای هوشمند آتی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات مکانی سه‌بعدی، مقرر نمود: دبیرخان…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۰۲۹۰/۵۰۹۶۱                                                                         ۲/۶/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰» به صورت عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰» و در بندهای (۵)، (۸) و (۹) تصویب‌نامه یادشده، عبارت «…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۰۷۳۹/ت۵۱۸۸۷هـ                                                                     ۲/۶/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۶۹۶۱۶/ت۵۲۲۹۶هـ                                                                    ۱/۶/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار  اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های  سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هـیأت وزیران در جلـسه ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بندها…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۵۳                                                                                                                              ۱     شماره۳۵۹۳۱هـ/ب                                                                              …