• رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ          تاریخ دادنامه: 20/9/1391             شماره دادنامه: 628 الی 633         کلاسه پرونده: 89/751، 516 و 90/613، 557، 238 و 91/910         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور، آقای غلامرضا فرخی با وکالت آقای علی‌اصغر جعفری و خانم پری عموچی با وکالت آقای محمدموسوی مقدم و آقایان مرتضی آبابائی و مهرداد آبابائی، محمدرضا کریمی، غلامر…
 • اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیاراتو اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور         پیرو درج مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» به شماره 91275/01/ش در تاریخ 25/9/1391 ضمن تشکر، خواهشمند است دستور فرمائید در متن مصوبه عبارت زیر اصلاح گردد:         عبارت فعلی: ب ـ ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجاز کشور         ع…
 • رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۷۵۱                                                                        ۱/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۱             شماره دادنامه: ۶۲۸ الی ۶۳۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۱، ۵۱۶ و ۹۰/۶۱۳، ۵۵۷، ۲۳۸ و ۹۱/۹۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور، آقای غلامرضا فرخی با وکالت آقای علی‌اصغر جعفری و خانم پری عموچی با وکالت آقای محمدموسوی مقدم و آقایان مرتضی آبابائی و مهرداد آبابائی، محمدرضا کریمی، غلامرضا فقیه پور و خانم عشرت امیری صفات موضوع شکایت و خواست…
 • اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۴۲۵/۰۱/ش                                                                     ۱/۱۱/۱۳۹۱ اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو درج مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» به شماره ۹۱۲۷۵/۰۱/ش در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ ضمن تشکر، خواهشمند است دستور فرمائید در متن مصوبه عبارت زیر اصلاح گردد:…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ                                                           ۱/۱۱/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ عبارتهای «(الف) و (ب)» و «(د) و (هـ)» حذف می‌شوند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۸۵۸/ت۴۸۶۹۲هـ                                                            ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱۴۳۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان دشت کنار به مرکزیت روستای پایین‌دسته رکن کلا مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در ت…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۸۵۹/ت۴۷۱۵۱ک                                                           ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۵۳۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده…
 • تصویب‌نامه درخصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۴۸۲۷/ت۴۲۴۹۶هـ                                                            ۲/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود: وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عز…
 • قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۱۵۶۲/۵۹۱                                                                      ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۵۵۹۳/۴۶۹۷۹ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اس…
 • قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۲۲۳۸/۱۱۵                                                                     ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با عنوان طرح یک‌فوریتی معافیت مدارس خیّرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ…
 • قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۲۲۳۶/۱۳۴                                                                      ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک‌فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مست…
 • قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۱۴۴۷/۵۸۲                                                                     ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۴۲۱۲/۴۶۴۵۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ای…
 • قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۱۵۳۸/۱۷                                                                       ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۸۱۱۹/۴۶۲۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد …
 • قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۱۵۱۳/۵۷۰                                                                     ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۳۸/۴۶۸۷۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی …