• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                ۵/۳/۱۳۹۴ ۳۷۴ شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟ نظریه شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ د…
 • دستورالعمل آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان در زمینه چگونگی جمع‌آوری و بازیافت زباله

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۲۳۱۱۴/۱۶۰                                                                              ۱/۹/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک حلقه لوح فشرده حاوی فایل متنی و تصویر مصوبه «دستورالعمل آموزش و فرهنگسازی شهروندان در زمینه چگونگی جمع‌آوری و بازیافت زباله» ابلاغی به شماره ۱۹۳۲۹/۲۰۹۶/۱۶۰ به تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۴ را که در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، برای چاپ و …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه‌های مرزی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۱۳۸۱۰/ت۵۲۵۱۹هـ                                                              ۳۰/۸/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه‌های مرزی وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد: نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه‌های مرزی مندرج …