• اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۹۹۵/۹۳/دش                                                                   ۲۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «تبصره۲ـ با توجه به…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۷۶۴/۹۳/دش                                                                   ۲۴/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین (مصوب جلسه ۷۵۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین» که در جلسه ۷۵۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۹۹۷۸                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ براساس تکلیف جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ خود و صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۷/۸/۱۳۹۳، ضمن استماع گزارش موضوع ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده «شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهکارهای اجرایی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی نشست زمین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۹۹۷۰                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی نشست زمین مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ مقرر نمود: دبیرخانه شورای عالی  موظف است در اسرع وقت ضمن مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان زمین‌شناسی کشور موضوع نشست‌های گزارش‌شده در اراضی جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی شهر تهران را بررسی نماید. براساس این…
 • اصلاح تصویب‌نامه ‌های شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳و شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۳۱۳۸/ت۵۱۳۶۴هـ                                                            ۲۷/۹/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه ‌های شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ و شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۱۲/۶۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ …
 • اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ                                                           ۲۷/۹/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسات ۲۶/۶/۱۳۹۳ و ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۵۹ـ۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را به شرح زیر تصویب کرد: اساسنامه صندوق ملی محیط زیست فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ در جهت کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط…
 • تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۲۸۶۲/ت۵۰۵۸۵هـ                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۱۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد: اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰…
 • رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره هـ/۹۲/۱۲۷۳                                                                      ۱۸/۹/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۳۷۸     کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدحسن عباسی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه…