• اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  با عرض پوزش نظر به اینکه در تبصره «۲» ماده «۱۵» قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۶۴ مورخ چهارشنبه ۲۰/۳/۱۳۹۴ ویژه قوانین و مقررات۷۸۲ عبارت «استانداری» به اشتباه «استانداردی» چاپ شده است، بدینوسیله اصلاح می‌شود.                                                                                   روزنامه رسمی کشور…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح‌های مناطق نمونه گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۶۴                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح‌های مناطق نمونه گردشگری معاون محترم میراث  فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴، پس از استماع گزارش اقدامات مربوط به پیگیری مصوبه مناطق نمونه گردشگری مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳، فرآیند پیوست را به منظور دسته‌بندی طرح‌های مصوب هیأت دولت تاکنون جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی مورد تأیید و تصویب  …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اجرای مصوبه ۱۳۷۹ باغهای قصرالدشت شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۲                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اجرای مصوبه ۱۳۷۹ باغهای قصرالدشت شیراز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴، پس از استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی و شهرداری شیراز پیرامون نحوه اجرای  مصوبه ۱۳۷۹ باغهای قصرالدشت شیراز، ضمن تقدیر از اقدامات قابل توجه شهرداری شیراز در حفظ باغات قصرالدشت مقرر نمود موضوع ار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ارائه طرح مطالعاتی در موردتأمین مالی کلانشهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۶۵                                                                            ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ارائه طرح مطالعاتی در موردتأمین مالی کلانشهرها مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ خود ضمن استماع و بررسی گزارش ارائه شده از طرح مطالعاتی انجام یافته در مورد تأمین مالی کلانشهرها، مقرر نمود: ـ گزارش این پژوهش و مطالعه به عنوان مطالعات پشتیبان شورای عالی شهرسازی و معماری در موضوع …
 • آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۹۲۴۳/ت۵۰۹۷۰هـ                                                                  ۳۱/۳/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۷۰۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۰۵۳۶/ت۵۱۹۳۴هـ                                                                    ۲/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰۷/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زم…
 • رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۷۲۲                                                                             ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۷۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای ان ۱ـ مهدی هراتیان ۲ـ مسعود شفیعی دستجردی ۳ـ محسن صادقی هاردنگی ۴ ـ مجتبی محقق دولت آبادی ۵ ـ محسن جعفری ۶ ـ سعید ناظم ۷ ـ احمد حیدریان خرزوقی ۸ ـ عابد ابراهیمی دولت آبادی ۹ ـ مجید آخوندی ۱۰ ـ محمد فاضل عمومی ۱۱ ـ امیر الوانساز یزدی ۱۲ ـ محمد علی یزدچی ۱۳ ـ محمد رضا…
 • رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۳/۱۲۵                                                                                ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۶۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۷ مصوبه صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کاریز گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ مصوبه صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کاریز را…
 • رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۱۹۵                                                                              ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۶۳      کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقه‌‌ای تهران گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱/۹…