• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور     ۲۷۲ شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳ سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مر…
 • تصویب‌نامه درخصوص ورود شاسی‌های قابل تبدیل به خودروهای خدمات‌رسان از قبیل آتش‌نشانی، آمبولانس و حمل زباله

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۳۰۵۲/ت۵۱۵۱۷هـ                                                         ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص ورود شاسی‌های قابل تبدیل به خودروهای خدمات‌رسان از قبیل آتش‌نشانی، آمبولانس و حمل زباله وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۶۵۱۲/۶۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ورود شاسی‌های قابل تبدیل به خودروهای خدمات‌رسان از قبی…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳   آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای م…
 • آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱…