• رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   موضوع مصوبه شماره 21296/ت37899ک ـ 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده 1 و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده 4 و عدم ابطال تبصره1 ماده4 آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده6 آئین‌نامه مذکور        تاریخ دادنامه: 17/7/1391        شماره دادنامه: 488ـ 487ـ486ـ 485       کلاسه پرونده: 88/474- 87/260، 259، 34       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: 1ـ آقایان: احمدعلی سیروس، امیرحسینی، نصرالله هادیان 2ـ کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رس…
 • رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا  در مقصد مغایر قانون است       تاریخ دادنامه: 15/8/1391     شماره دادنامه: 562       کلاسه پرونده: 89/813      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 تصمیم‌نامه شماره 169069/ت45462ن ـ 29/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور      گردش کار: مطابق بند 3 تصمیم نامه شمار…
 • مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امورخیریه      احتراماً به پیوست مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم» موضوع بند 70 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که تصویب ضوابط اجرایی آن به شورای توسعه فرهنگ قرآنی واگذارشده و در جلـسه هفدهم مورخ 3/4/1391 این شـورا به تصویب رسیـده است جهـت اجرا ابلاغ می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴ هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری 4 هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/7/1391 خود موضوع جاری خود …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تالش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرحجامع شهر تالش استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391، طرح جامع شهر تالش را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرحجامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/7/1391 طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول ر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/7/1391، بازنگری طرح جامع شهر مرودشت را که در اجرای بن…
 • تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۷۴۳۲/ت۴۸۴۶۱ن                                                            ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: سا…
 • مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۸۶۲/۹۱/دش                                                                   ۲۰/۹/۱۳۹۱ مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امورخیریه احتراماً به پیوست مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم» موضوع بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که تصویب ضوابط اجرایی آن به شورای توسعه فرهنگ قرآنی واگذارشده و در جلـسه هفدهم مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ این شـورا به ت…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تالش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۵۳۶۹                                                                    ۸/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح جامع شهر تالش استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معمار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۵۱۲۳                                                                    ۷/۹/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی‌آباد کتول استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شلمزار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۴۰۶۴                                                                  ۳۰/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شلمزار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۳                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴ هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۶                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۴ هکتار اراضی از فضای سبز به درمانی استان قم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضا…
 • رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۸۱۳                                                                        ۱۱/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۵۶۲       کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور گردش کار: مطابق بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که: «بند۳ـ کنترل بهداشتی و کیفیتی مو…
 • رأی شماره‌های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره۱ ماده۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده۶ آئین‌نامه مذکور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۷/۳۴                                                                          ۱۹/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۷/۷/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۴۸۸ـ ۴۸۷ـ۴۸۶ـ ۴۸۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۴- ۸۷/۲۶۰، ۲۵۹، ۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقایان: احمدعلی سیروس، امیرحسینی، نصرالله هادیان ۲ـ کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع شکایت و خواسته: الف: حذف کلمه وصیت از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامحسین الهام به سمت سخنگوی هیئت دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۸۷۴۳۰/ت۳۴۱۷۳هـ                                                            ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامحسین الهام به سمت سخنگوی هیئت دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و در اجرای ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: آقای غلامحسین الهام به سمت سخنگوی هیئت دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت تعیین می‌شود. معاون او…
 • اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۵۶۸۹۴                                                                              ۲۸/۹/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۹۹             ۱                         شماره۵۲۳۶۶ هـ/ب                                                                       ۱۱/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه …