• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۷۲ شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲ سؤال باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟ نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شم…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۱۲۹۹                                                                       ۲۴/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی …
 • آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک                                                             ۲۹/۴/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:   آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماده۱ـ در این آی…
 • تصویب‌نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۷۵۷۱/ت۵۰۳۱۶هـ                                                              ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۸۴۹۸ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد: ۱ـ متن زیر جایگزین…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۲۸                                                                                                                              ۱       شماره۲۸۹۹۹هـ/ب                                                                      …