• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگاور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۰۷۲۵                                                                       ۲۳/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگاور استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۰۷۲۶                                                                       ۲۳/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس پیرو اعلام مصوبه به شماره ۳۰۰/۸۱۷۴۳ و تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ در زمینه اجرای تبصره۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها در خصوص روستاهای واقع درحریم شهر جهرم، به استحضار می‌رساند عنوان روستاهای مذکور در مصوبه فوق عبارتند از: حیدرآباد، تل ریگی، اسلام آباد، نظام آباد و ص…
 • رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۸/۱۰۰۴                                                                      ۲۸/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۸۸        کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار:  رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره ۵۷۹۰۸/۹۴۰ـ ۱/۷/۱۳۸۸ اعلام کرده است که: احتراماً، بدین‌وسیله با جلب نظریه آن عالی مقام به پرون…
 • رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۴۸۵                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۸۷       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ِ جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور که توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است گردش کار:…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۰۰/۱۰۴۴۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۲/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۲/۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رف…