• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران جامع شهر لالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۱۰۳۴                                                                         ۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران جامع شهر لالی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت ‌محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان‌شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۲۶                                                                        ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی  شهر ریحان شهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،  منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب۱۲/۱۰/۱۳۷۸هیأت محترم وزیران،  به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع گزارش در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۱۶                                                                        ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع گزارش  در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه احتراماً به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ با توجه به گزارش  شرکت توسعه منابع آب  و نیروی ایران مقرر نمود: مطالعات کالبدی منطقه‌ای زاگرس …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قادرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۴۷                                                                       ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قادرآباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و مع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت‌ا... کاشانی تهران (پروژه نور)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۳۴                                                                       ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت‌ا... کاشانی تهران (پروژه نور) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۳۲                                                                       ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت حریم اسلامشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۲۶۹۴                                                                       ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت حریم اسلامشهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و …
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۱۷                                                                                                                              ۱       شماره۱۸۷۸۸هـ/ب                                                                      …
 • رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۳۴۵                                                                        ۲۴/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳                 شماره دادنامه: ۱۵۴ـ۱۵۳  کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۵ـ ۷۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی پورحسینی یزدی ۲ـ خانم فاطمه اصل سلیمانی به وکالت از آقای رمضان عبادتی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار:  آقای مهدی پورحسینی یزدی و خانم فاطمه اصل سلیمانی به وکالت از آقای رمضان عبادتی اعلام کرده‌اند …
 • رأی شماره‌های ۱۵۲ـ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۱۳۳۰                                                                      ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۵۲ ـ ۱۵۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۳۰ـ۱۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱ـ محمود ایثاری ۲ـ محمد آقوشانی ۲ـ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور  اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت …
 • رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۹۲/۱۱۷۳                                                                          ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۲/۲/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۴۸      کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: «همان گونه …
 • رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۱۱۶                                                                        ۱۷/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۶       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای محمدجعفر منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای احسان اله آقاشاهی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در خصوص قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن قرارهای عدم صلاحیتی که از سوی شعب بدوی دیوان عدا…
 • رأی شماره۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۸۳                                                                          ۱۷/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۱۹         کلاسه پرونده : ۹۳/۸۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حیات اله اصلانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای حیات اله اصلانی به موجب درخواستی که به شماره ۳۶۹ ـ ۷/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: به استحضار می‌رساند اینجا…