• آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره100/14843/9000                                                               26/4/1391 جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره 100/14679/9000 ـ 25/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانه…
 • اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره73857/ت45020هـ                                                             19/4/1391 اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3180/91/200 مورخ 10/2/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود: 1ـ ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌‌نامه شماره 1634…
 • الحاق بند (۱۲) به ماده (۳) موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۳۹/ت۳۱۶۴۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره76641/ت31648هـ                                                              21/4/1391 الحاق بند (12) به ماده (3) موضوع تصویب‌نامه شماره 44939/ت31648هـ مورخ 13/3/1383 نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ـ مصوب 1363 ـ تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (12) به ماده (3) موضوع تصویب‌نامه شماره 44939/ت31648هـ مورخ 13/3/1383 اضافه می‌شود: «12ـ رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلا…
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره75455/ت40302هـ                                                             20/4/1391 اصلاح بند (2) تصویب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 29610 مورخ 31/2/1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تبصره بند (2)…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره62011/ت48038هـ                                                               3/4/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمه…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره59232/ت46469هـ                                                              28/3/1391 وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 51448/020 مورخ 18/12/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور ماده1ـ اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه دارای تعاریف زیر می‌باشند: الف ـ قانون: قانون نظام جا…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره74131/ت47610هـ                                                              19/4/1391 وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره79101/ت48289هـ                                                              25/4/1391 تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آم…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمود احمدی بیغش به عنوان استاندار خراسان شمالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره76346/ت48238هـ                                                              21/4/1391 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمود احمدی بیغش به عنوان استاندار خراسان شمالی وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/4/1391 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود: آقای محمود احمدی بیغش به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره79102/ت48289هـ                                                             25/4/1391 تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت را…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره76653/ت45708ک                                                             21/4/1391 تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 122378/42/4/1 مورخ 12/8/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1ـ نام نقاط جمعیتی پشکله علیا، پشکله وسطی و پشکله سفلی از توابع دهستان چ…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره76649/ت46607ک                                                              21/4/1391 تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 24/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 14242/42/4/1 مورخ 5/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1ـ نام شهر «خسرو شهر» از توابع بخش خسروشهر شهرستان تبریز …
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره61804/ت48191هـ                                                                3/4/1391 تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 2388/91/1000 مورخ 22/3/1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و با توجه به تصمیم هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی تصویب نمود: افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اج…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 553             1                   شماره16551هـ/ب                                                                         7/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تص…