• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر شازند

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان مرکزیموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر شازند       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/3/1385؛ طرح جامع شهر شازند را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین و…