• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و نهم(69) ‌ 29 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 7 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و نهم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: ولی‌ رعیت‌، حسین‌حسنی‌بافرانی‌، سیدرضا نوروززاده‌ و رسول‌ صدیقی‌بنابی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مج…