• مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه‌نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی       شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 29/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور یکپارچه‌ نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی در کشور تصویب نمود:      1ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های ق…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فامنین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                   استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فامنین با جمعیت 19729 نفر در افق سال 1398، مساحت محدوده 532 هکتار و مساحت حریم 2516 هکتار در جلسه مورخ 22/2/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ با عنایت به نرخ رشد پیشنهادی بالا، افق طرح با حفظ سط…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کالبدی منطقه فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                          استاندار محترم استان فارس     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهمین جلسه سال جاری در تاریخ 24/5/1390 طرح کالبدی منطقه فارس را مورد بررسی و تصویب قرار داد.     ضمناً مقرر نمود مشاور تهیه‌کننده طرح، حداکثر ظرف مدت 30 روز با مراجعه به مراجع استانی، اطلاعاتی که قابلیت به روز شدن دارد را اخذ و در طرح اعمال و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.     منطقه فارس شامل یک استان، 5 ناحیه و 25 شهرستان به شرح زیر می‌باشد:      طرح‌های کالبد…