• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۳۳۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به خط محدوده و حریم پیشنهادی شهر مشهد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم خراسان رضوی موضوع: اعلام نظر شورایعالی         احتراماً به استحضار می‌رساند شورایعالی شهرسازی و معماری در اولین جلسه سال جاری در مورخ 20/1/1386 ضمن بررسی خط محدوده و حریم پیشنهادی شهر مشهد مقرر نمود که موضوع با در نظر گرفتن موارد زیر در کمیته فنی شورایعالی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد:        1ـ آن بخش از اراضی داخل محدوده مصوب طرح جامع که با صدور پروانه ساختمان برای آنها حقوق مکتسبه ایجادشده است حتی‌المقدور از محدوده شهر خارج نگردد.        2ـ در صورت فراتر رفتن محدوده یا ح…