• رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 4/2/1391       شماره دادنامه: 38       کلاسه پرونده: 91/93     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای وجیه اله حمدی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای وجیه‌اله حمدی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی آراء متفاوت صادر کرده‌اند. مشارالیه با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است…
 • رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 4/2/1391       شماره دادنامه: 40         کلاسه پرونده: 91/95     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای الله مراد سهرابی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: آقای الله‌مراد سهرابی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع « تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شهرداری به کارمندی» شعب 30 و 27 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.گردش کا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/3/1390 طرح جامع ناحیه جنوب …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390، طرح جامع شهر شیبان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) ق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل     در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جـامع ـ تفصیلی شـهر لاهرود را که در ا…
 • ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاه‌ها که طراحی، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه علایم یا اتیکت ایمنی که به کارگاههای مشمول قانون کار را منوط به کسب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی) شناخته می‌شود به شرح زیر می‌باشد. ۱ـ مدارک عمومی لازم برای صدور مجوز فعالیت (اشخاص حقیقی یا حقوقی ) الف ـ درخواست کتبی ب ـ ارائه (جواز تاسیس، موافقتنامه اصولی و پروانه کسب ) از مراجع ذیصلا…
 • دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری این دستورالعمل به استناد تبصره ماده ۲ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده،تهیه گردیده است. ۱ـ تعاریف:  ۱ـ۱ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت لازم از مراجع قانونی بوده و بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بعنوان پیمانکار، مسئولیت اجرای مفاد پیمان را بر عهده دارد. ۲ـ۱ـ تشخیص صلاحیت: روندی است که در آن کار پیمانکار از نظر ایم…
 • آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۵۴۲۸                                                                                ۹/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست سه فقره آیین‌نامه‌ و دستورالعمل و ضوابط مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار به شرح ذیل برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه‌های چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. ۱ـ آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری ۲ـ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ۳ـ ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۸۸۵                                                                      ۴/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به است…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۸۰۵۳                                                                    ۱۸/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۸۱۲۰                                                                    ۱۸/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره هـ/۹۱/۹۵                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۴۰         کلاسه پرونده : ۹۱/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای الله مراد سهرابی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای الله‌مراد سهرابی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع « تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شهرداری به کارمندی» شعب ۳۰ و ۲۷ دیوان عدالت اداری آراء مع…
 • رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره هـ/۹۱/۹۳                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای وجیه اله حمدی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای وجیه‌اله حمدی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی آراء متفاوت صادر…
 • قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۸۷۰/۵۵۴                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۶۴۴۴/۳۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳…
 • قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۸۴۵/۵۵۲                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۸۴۹/۳۰۹۶۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شو…