• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهل‌ و پنجم(45) 11 آبــــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌  17 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ یازدهم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌: 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌ دیرباز، محمدعلی‌حیدری‌شلمانی‌، علی‌ مؤیدی‌ و رضا آشتیانی‌عراقی‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ م…