• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- جلسه ۱۳۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و سی‎ام(130)  16 مـرداد مـاه 1384 هجری‎شمسی 1رجـب المرجب 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی              دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم  1385 ـ 1384  صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384            فهرست مندرجات:    1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایی‎نیک، حسن کامران‎دستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی.4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ب…