• رأی شماره‌های ۸۳۶ ـ ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری توأمان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 19/11/1388                              شماره دادنامه: 835، 836            کلاسه پرونده: 88/531 و 532        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد شرافتی و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.         گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکایت خانم میترا پاشاپور به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به …
 • رأی شماره‌های ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 28/10/1388                   شماره دادنامه: 760                   کلاسه پرونده: 88/674        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدعلی سمیعی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری.        گردشکار: الف ـ شعبه هشتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکایت آقای نصرت‌اله قدرت‌آبادی، به طرفیت، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای مشمولیت موکل به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و استحق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارسنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ارسنجان در جلسه مورخ 25/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:         1ـ خروج باغات حاشیه شمالی جاده در قسمت شمال غربی از محدوده طرح جامع شهر (مطابق نظر کارگروه مسکن و شهرسازی استان).         2ـ انتقال سطوح مورد نیاز کاربری تجاری فرامنطقه‌ای در طرفین شریان درجه 1 واقع در جنوب …
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور        گزارش وحدت رویه ردیف 86/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور         الف: مقدمه        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی‌ رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون ک…