• رأی شماره‌های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
     3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان        تاریخ دادنامه: 26/4/1391          شماره دادنامه: 225ـ224          کلاسه پرونده: 90/414ـ91/536       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری        گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه…
 • رأی شماره۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 205       کلاسه پرونده: 90/221     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای سالار علیزاده     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای سالار علیزاده به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت [از جمله سمتهای مدیریتی] شعب دیوان عدالت اداری، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده …
 • رأی شماره۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است      تاریخ دادنامه: 26/4/1391     شماره دادنامه: 227     کلاسه پرونده: 88/423     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای مرتضی محمدخان     موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هیأت وزیران     گردش کار: آقای مرتضی محمدخان، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/13…
 • رأی شماره۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۴۲۳                                                                        ۱۴/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۲۲۷     کلاسه پرونده: ۸۸/۴۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مرتضی محمدخان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران گردش کار : آقای مرتضی محمدخان، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته…
 • اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ                                                            ۲۲/۵/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بنـد (د) مـاده (۹۵) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها فصل او…
 • رأی شماره‌های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۵۳۶ ـ هـ/۹۰/۴۱۴                                                      ۱۴/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۲۲۵ـ۲۲۴   کلاسه پرونده: ۹۰/۴۱۴ـ۹۱/۵۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای مفاداً اعلام کرده است که: همان گونه که مستحضرید …
 • رأی شماره۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۰/۲۲۱                                                                        ۱۴/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۲۰۵       کلاسه پرونده: ۹۰/۲۲۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سالار علیزاده موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای سالار علیزاده به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت [از جمل…
 • آیین‌نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۲۷۷۴۶                                                                              ۲۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، «آیین‌نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین» برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   آیین‌نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاون…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۷۰             ۱                         شماره۲۷۸۶۹هـ/ب                                                                       ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه…