• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم خوزستان          پیرو نامه شماره 34945/310/300 مورخ 25/7/1388 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص شهرک سلمان فارسی، به آگاهی می‌رساند:          در اجرای مصوبه جلسه مورخ 13/2/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته منتخب شورای عالی، موضوع افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی در جوار روستای بنی‌نعیمه در شهرستان رامهرمز را مورد بررسی قرار داد و با توجه به سرانه‌ها و تراکم موردنظر، امکان افزایش جمعیت شهرک از هشت هزار به هفده هزار نفر را تأیید نمود.          بنا ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه گردشگری شهر سرعین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم اردبیل          شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/4/1389 پیرو جلسه مورخ 16/1/1389 خود، طرح جامع ویژه گردشگری شهر سرعین را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع، مقرر نمود:          1ـ جدول سرانه‌ها را مشاور تهیه‌کننده طرح به نماینده محترم وزارت راه و ترابری ارایه نماید. جدول مورد تأیید ایشان، مورد تأیید شورای عالی تلقی خواهدشد.          2ـ حریم شهر در حد 2111 هکتار تعیین گردید.          3ـ ضرورت احداث راه جدید، در صورت تصویب در کارگروه مسکن و شهرسازی استان اردبی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نصرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نصر‌آباد در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:          1ـ خروج اراضی با کاربری موسوم به « توسعه آتی مسکونی ـ خدماتی» از محدوده شهر.          2ـ ارائه ضوابط مربوط به حریم مسیل در دفترچه ضوابط و مقررات.          خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ا…
 • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان کرمانشاه          شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 3/12/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرمانشاه (موضوع الحاق اراضی 5/13 هکتاری به محدوده مصوب شهر به منظور اختصاص به مسکن مهر) را مورد بررسی قرارداد و ضمن تصویب محدوده الحاقی مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با جدول سرانه‌های مربوطه توسط نمایندگان محترم وزارت راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیک‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیک‌آباد در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:          1ـ خروج اراضی کشاورزی واقع در شمال شهر از محدوده و تدقیق خط محدوده بر ساخت و ساز موجود به جهت ایجاد وحدت رویه در برخورد با اراضی کشاورزی موجود.          2ـ ارائه ضوابط مربوط به حریم مسیل د…