• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصطرح جامع شهر گیوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/6/1391 طرح جامع شهر گیوی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قان…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۱۲۲                                                                    ۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۹۵۴۸/۱۲۰                                                                       ۲۹/۷/۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ با موضوع «اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی» جهت ابلاغ به واحدهای تابع و اجرا ارسال می‌شود. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی ش…
 • مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۷۷ شورای عالی تاریخ ۷/۶/۱۳۸۱ در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۹۵۴۷/۱۲۰                                                                       ۲۹/۷/۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ با موضوع «اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۷۷ شورای عالی تاریخ ۷/۶/۱۳۸۱ در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی»  جهت ابلاغ به واحدهای تابع و اجرا ارسال می‌شود. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید   مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ موض…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به …
 • آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۴۱۶۰۵/ت۴۸۰۳۹هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آ…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ                                                           ۱۴/۸/۱۳۹۱ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۲۹۹ـ ۲/۱۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ وزارت نفت و به استناد جزء (۷) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده۱ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانو…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۷۷۲/۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از…