• رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد         تاریخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 202       کلاسه پرونده: 91/441        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای فرشاد حسینی فیروز آبادی        موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 273ـ4/7/1390 هیأت عمومی        گردش کار: آقای فرشاد حسینی فیروزآبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:      …
 • رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۴۴۱                                                                        ۱۹/۶/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۲۰۲       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرشاد حسینی فیروز آبادی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ۲۷۳ـ۴/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی گردش کار: آقای فرشاد حسینی فیروزآبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند این ج…
 • اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود: اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح…
 • تصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۲۰۱۳۶/ت۴۸۲۸۵ن                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین نهاد ریاست جمهوری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست ‌و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ای…
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۶/۱۱۰                                                                          ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۰۲۶۳/۴۷۳۴۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگ…
 • قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۳۰۶۱۴/۸۹                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰/۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می…