• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۱۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه صد و نوزدهم (119) 5  تـیـر مـاه 1384 هجری‎شمسی 19 جمادی‎الاول 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه پنجم تیرماه 1384           فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستورآقایان: حسن کامران‎دستجردی، عبدالغفور ایران‎نژاد، احمد توکلی و عماد افروغ.4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص انتخاب آ…