• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۷۱ شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۶۶ ـ ۹۳ سؤال شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۸۵۴۳                                                                       ۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ طرح جامع شهر فسا را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود: ۱ـ در نظر گرفتن نرخ رشد ۴/۱ درصد برمبنای سرشماری ۱۳۹۰ برای افق ۱۴۰۵ و کاهش کلیه سرانه‌های مازاد بر سرا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۹۵۷۰                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه  توسعه و عمران مکران مدیرکل محترم دفتر طرح‌های کالبدی نظر به این که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ خود شرح خدمات طرح ویژه توسعه و عمران مـکران (که طی شش جلـسه در کمیته فنی مورد بررسـی و تأییـد قرار گرفته است) را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد، مقتضی است در اسرع وقت قرارداد تهیه‌ی طرح ویژه‌ی یاد…
 • تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۰۱۲۰/ت۵۱۵۴۱هـ                                                         ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس  حرم حضرت احمدابن موسی (س) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۷۱۹۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: مبلغ دو …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۰۱۱۹/ت۵۱۵۰۹هـ                                                         ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری،  مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و اردکان وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۴۳۵۲۷/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای یزد، اشکذر، میبد و ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۰۱۲۶/ت۵۰۷۸۱هـ                                                         ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین جدول طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۴۳۵۳۹/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش به شرح…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۰۱۲۸/ت۵۱۵۳۸هـ                                                         ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان ان…
 • تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۳۸۳۶۳/ت۵۰۳۶۷هـ                                                          ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۹۲۲/۹۳ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز اس…
 • رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۴۶۶                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۹۰    کلاسه پرونده : ۹۲/۴۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای…
 • رأی شماره ۱۷۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۱/۳۲                                                                              ۶/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۹۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۳/۲۰۰۰۰ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً در خص…
 • رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۳۰۲                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۷۸۹    کلاسه پرونده: ۹۲/۳۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع‌الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آق…
 • رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۸۲۷                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۷۸۸     کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فتاح دهقان پیر موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای فتاح دهقان پیر به موجب درخواستی اعلام کرده است که:   احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب فتاح دهقان‌پیر طی کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۶۷، دادخواسـتی به طرفیت س…
 • رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۳/۲۴۱                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۸۷    کلاسه پرونده : ۹۱/۲۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۷/۲۰۰۰۰ـ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: « احت…
 • رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۸۸/۷۷۷                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۷۷      کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد گردش کار : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال مـاده ۵۷ تعرفه عوارض محلـی شهرستان بروجرد مصوب شـورای اسلامی شهر برو…