• اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۸۱۶۶۸                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای  طرح تفصیلی تبریز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مـاده (۴۲) آئیـن‌نامه نحوه بررسی و تـصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محت…
 • اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۸۱۵۳۹                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱  شورای عالی شهرسازی  و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری پیرو اعلام مصوبه به شماره ۹۱/۳۰۰/۶۰۶۴۹ و تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع «سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری» به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال جاری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی در زمینه «تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شه…
 • رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند۴ تصویب‌نامه شماره۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۹/۸۲۹                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۳۷      کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران گردش کار: آقای حسین محمدی به موج…
 • رأی شماره۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۱/۴۰۵                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۴۲     کلاسه پرونده: ۹ ۱/۴۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهرام فرازمند به وکالت از خانم بیتا جبلی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه سوم دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهرام فرازمند به موجب مشروحه‌ای مفاداً اعلام کرده است که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت وزارت بهداشت، د…
 • رأی شماره ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۱۶۰                                                                       ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه:۷/۱۲/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۶۲ـ۹۰/۳۹۳ و ۱۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانمها طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته ال…
 • رأی شماره۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۱۳۰۹                                                                    ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۷/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۲۰    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۰۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یحیی نورمحمدی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱ـ به موجب رأی مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های …
 • قانون حمایت خانواده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۱۶۰                                                                                ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۷۷۲۶۳/۲                                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکت…