• سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         مقدمه:        نظر به تأکید چشم انداز بیست ساله کشور بر فناوری‌های نوین و اعلام فناوری نانو به عنوان یکی از اولویت‌های فناوری کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنین تأکید و توجه خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی در زمینه این فناوری (دیدار مورخ 25 بهمن 1384 دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با معظم‌له) شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر اجرای دقیق « سند راهبرد آینده» به عنوان برنامه 10 ساله توسعه فناوری نانو، سیاستها و…
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خورموج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان بوشهر        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1384؛ طرح جامع شهر خورموج را که در اجرای بند(2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و د…
 • اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ ـ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۶۵ ـ ۷/۴/۱۳۸۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          1ـ در صفحه دوّم ذیل بند دوّم جمله (جناب آقای حسینعلی نیری معاون قضائی دیوانعالی کشور) بعنوان ارائه‌کننده گزارش به هیأت عمومی الحاق می‌گردد.        2ـ در صفحه سوم جمله «به اتفاق آراء« به «اکثریت آراء» تغییر و اصلاح می‌گردد. کارشناس مسئول قضائی وحدت رویه دیوان عالی کشورـ جلالی‌نسب توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:        اصلاحیه عنوان موضوعی رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 در صفحه دوّم روزنامه رسمی شماره 17871 مورخ 15/4/1385 درج و منتشر گردیده است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز…