• برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  برگزاری مسابقات علمی دانشجویی (مصوب جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان سنجش و آموزش کشور     ماده واحده «برگزاری مسابقات علمی دانشجویی» که در جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/7/1388 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:     «ماده واحده ـ به منظور شناسایی و معرفی استعدادهای برتر دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور…
 • برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره۱۳۱۵/۹۱/دش                                                                     ۱۲/۲/۱۳۹۱ برگزاری مسابقات علمی دانشجویی (مصوب جلسه ۶۶۴ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان سنجش و آموزش کشور ماده واحده «برگزاری مسابقات علمی دانشجویی» که در جلسه ۶۶۴ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۷/۱۳۸۸ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ماده و…
 • قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۴۹۷۴/۵۷۱                                                                           ۹/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۳۲/۴۶۸۰۲ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌ بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ م…
 • قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۴۹۶۸/۵۸۹                                                                           ۹/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۷۶۷۸/۴۶۹۷۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورا…
 • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره۴۹۸۵/۴۷۴                                                                           ۹/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۲۰۹۹…