• تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های ماهشهر و هندیجان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۸۲۲۸/ت۵۲۳۵۶هـ                                                                   ۱۷/۶/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های ماهشهر و هندیجان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۵۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ه…
 • تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های مه‌ولات و زاوه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۸۰۳۶/ت۵۲۳۵۵هـ                                                                   ۱۶/۶/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های مه‌ولات و زاوه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۳۳ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های…
 • تصویب‌نامه در خصوص برنامه جامع بهره‌وری کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۷۵۵۹۹/ت۵۰۹۸۵هـ                                                               ۱۱/۶/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص برنامه جامع بهره‌وری کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۸۱۲۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: کلیه دستگاه‌های مقرر در برنامه جامع بهره‌وری ک…
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۷۳۰۳/ت۴۹۱۳۰هـ                                                                  ۱۵/۶/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی…