• اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۹۳۴۱/ت ۴۸۴۵۲هـ                                                         ۱۵/۸/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مور…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ                                                           ۱۵/۸/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره ۸۰۸۷۱/۷/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (۳۲) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب …
 • آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۹۳۳۳/ت ۴۸۲۰۹هـ                                                         ۱۵/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۰۰/۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (م)…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۷۶۷/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استـناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنـجساله پنـجم توسعـه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصوی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۷۶۷/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استـناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنـجساله پنـجم توسعـه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ …
 • قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۶۷۰۳                                                                              ۱۵/۸/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۴۳۳۷۴/۱۵۵                                                                 …
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۷۸             ۱                         شماره۴۶۳۴۱هـ/ب                                                                       ۱۴/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هی…