• عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پیشنهاد دفتر مرکزی بسیج اساتید، عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه را تصویب کرد.…
 • ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          ماده واحده: نظر به اهمیت تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند خلاصه‌ای از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را در متن کتب درسی کلیه رشته‌های تحصیلی متناسب با موضوع آن بگنجانند.         تبصره1ـ محتوای هر یک از موضوع‌ها حسب مورد در وزارتخانه‌ها یا دستگاههای ذیربط تدوین و ارائه می‌شود.         تبصره2ـ به منظور ایجاد هماهنگی و ان…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای اصفهان، علامه طباطبایی و لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه579 مورخ16/12/1384 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر محمدحسین رامشت، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر صدرالدین شریعتی و دکتر رضا صادقی‌سرابی را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای اصفهان، علامه طباطبایی و لرستان تصویب نمود.…
 • عضویت نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عضویت نماینده این سازمان در شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی را تصویب کرد.…
 • عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.…
 • اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم استان سیستان و بلوچستانموضوع: اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران          احتراماً، پیرو نامه شماره 37519/310/300 مورخ 15/11/1384 درخصوص مصوبه طـرح جامع ناحـیه زابل به استـحضار می‌رسـاند: در طـرح جامع ناحیه زابل با عنایت به تصمیمات هیات محترم وزیران در استان که منجر به تحقق بخشی از راهبردهای طرح جامع ناحیه زابل گردید و ارزیابی نهایی از میزان اشتغال در ناحیه زابل به دست آمده، مشخص گردید که ناحیه قابلیت‌پذیری جمعیتی حدود 850 هزار نفر در افق سال 1400 دارا خواهدبود که ا…
 • اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم استان سیستان و بلوچستانموضوع: اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران          احتراماً، پیرو نامه شماره 37519/310/300 مورخ 15/11/1384 درخصوص مصوبه طـرح جامع ناحـیه زابل به استـحضار می‌رسـاند: در طـرح جامع ناحیه زابل با عنایت به تصمیمات هیات محترم وزیران در استان که منجر به تحقق بخشی از راهبردهای طرح جامع ناحیه زابل گردید و ارزیابی نهایی از میزان اشتغال در ناحیه زابل به دست آمده، مشخص گردید که ناحیه قابلیت‌پذیری جمعیتی حدود 850 هزار نفر در افق سال 1400 دارا خواهدبود که ا…