• اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۳۳۲۱/ت۵۲۴۲۵هـ                                                          ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۳۵/۱۰۰ مورخ ۲۱/۶/ ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان بند (۲) به تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۵۲/ت۵۱۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ اضا…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۲۵۵۶/ت۵۲۷۶۶هـ                                                          ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۷۹۸۴ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴، عبارت «را با رعا…
 • اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۲۵۷۰/ت۵۲۶۱۵هـ                                                          ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۷۹۰/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و‌سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تع…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۲۹۶۲/ت۴۹۰۱۵هـ                                                          ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران و به استناد ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌ن…
 • تصویب‌نامه درخصوص مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۳۲۵۵۲/ت۵۲۵۸۲هـ                                                         ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج)  تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۵۳۸۱/۲۷۱۵۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سا…
 • تصویب‌نامه در خصوص کاهش ضریب بهای خدمات پیشنهادی پروازهای داخلی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ                                                              ۲۲/۹/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص کاهش ضریب بهای خدمات پیشنهادی پروازهای داخلی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امورخارجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۹۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۷۳ـ تصویب کرد: ۱ـ ضریب به…