• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دهگلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دهگلان در جلسه مورخ 23/6/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اصلاندوز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اردبیل       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اصلاندوز در جلسه مورخ 27/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص شهرجدید مسجدسلیمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم خوزستان       شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در هفتمین جلسه سالجاری در تاریخ 8/4/1388 ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای‌عالی        درخصوص شهرجدید مسجدسلیمان، با توجه به اینکه پس از گذشت 14 سال از مصوبه مورخ 21/4/1372 شورای عالی (موضوع مکانیابی شهر جدید مسجدسلیمان) در اراضی مورد نظر اقدامی جهت احداث شهر جدید صورت نپذیرفته است و با توجه به پیگیری نماینده محترم مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی، با لغو مصوبه یادشده موافقت نمود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم تهران       همانطور که استحضار دارید موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لواسان در جلسه  مورخ 3/10/1386 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و قبلاً مصوبه مذکور ابلاغ شده است.       در ارتباط با بند 3 مصوبه فوق (بشرح ذیل) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/6/1387، ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان را به شرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار داد:       ? متن بند 3 مصوبه 3/10/1386: برای حریم شهر (که معادل حریم استحفاظی مصوب قبلی شورای‌عالی می‌باش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم تهران       همانطور که استحضار دارید موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لواسان در جلسه  مورخ 3/10/1386 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و قبلاً مصوبه مذکور ابلاغ شده است.       در ارتباط با بند 3 مصوبه فوق (بشرح ذیل) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/6/1387، ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر لواسان را به شرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار داد:       ? متن بند 3 مصوبه 3/10/1386: برای حریم شهر (که معادل حریم استحفاظی مصوب قبلی شورای‌عالی می‌باش…