• رأی شماره۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 354        کلاسه پرونده: 85/145        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: دیوان محاسبات کشور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد حکم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌…
 • رأی شماره۵۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 22/7/1386        شماره دادنامه: 527        کلاسه پرونده: 85/176        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای کریم صفایی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات …
 • رأی شماره۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 17/4/1386        شماره دادنامه: 260        کلاسه پرونده: 84/63        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای نجف علی اکبری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/1383 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎ است، با توجه به اصل 71 قانون اساسی وضع قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی محول گردیده و در هر مورد، اقدام دولت یا هر مقام مسئولی بایستی باستناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و…
 • رأی شماره۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 4/6/1386        شماره دادنامه: 393        کلاسه پرونده: 84/632        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علیرضا عرفانی آراء.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 39 آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در ماده 39 آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است « شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت لزوم سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را ت…
 • رأی شماره۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 4/6/1386        شماره دادنامه: 389        کلاسه پرونده: 86/17        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم لیلا عباسی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز.        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز مغایر با تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده بوده …
 • رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کارکنان شرکتهای تعاونی مصرف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
          تاریخ: 23/5/1386        شماره دادنامه: 361        کلاسه پرونده: 84/939        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1281 موضوع شکایت آقای غلامرضا اسکندری به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار استان اصفهان به خواسته، عدم تطبیق وضعیت استخدامی با طرح طبقه‌بندی مشاغل به شرح دادنامه شماره 344 مورخ 2…
 • رأی شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 25/6/1386        شماره دادنامه: 437ـ 438        کلاسه پرونده: 85/225 ـ 366        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: 1ـ آقای یوسف خدادادی 2ـ آقای ایرج نوعی آقایی 3ـ خانم اکرم آقایی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاریخ 7/11/1383 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال 49 …
 • رأی شماره۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری ..

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 355        کلاسه پرونده: 85/171        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای رفیع رفیعیان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، نظر باینکه بموجب بند 3 ذیل ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن از 30/1/1368 می‎باشد، بازنشستگی، از…
 • رأی شماره۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال مأموریت خارج از کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 1/7/1386        شماره دادنامه: 496        کلاسه پرونده: 84/79        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم آذر زیرک آتش.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سیزدهم.        مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/206 موضوع شکایت خانم آذر زیرک آتش به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت فوق‎العاده شغل ارزی مأموریت خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 1313 مورخ 17/6/1383 چنین رأی صادر نموده است، ادا…
 • رأی شماره۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نیروی انتظامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 352        کلاسه پرونده: 83/741        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: علی اصغر شفیعی خورشیدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نیروی انتظامی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 1370 نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می‎نماید. 2ـ نیروی انتظامی…
 • رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام قانونی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 345        کلاسه پرونده: 84/421        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ محمدعلی پوردولتی 2ـ مختار طرازکوهی 3ـ سیروس فرجود 4ـ کیارش شعبانی 5 ـ عبدالحسین سرخی 6 ـ نادر رشیدی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 15 و 24 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/354 موضوع شکایت آقای بابا بابائی به طرفیت، جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته بازگشت به کار …
 • رأی شماره۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 335        کلاسه پرونده: 85/770        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1080 موضوع شکایت آقای عبدالله چوپانی و خانم سکینه جانی به طرفیت، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ اداره بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، صدور…
 • رأی شماره۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 7/5/1386        شماره دادنامه: 335        کلاسه پرونده: 85/770        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1080 موضوع شکایت آقای عبدالله چوپانی و خانم سکینه جانی به طرفیت، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ اداره بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، صدور…
 • رأی شماره۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه: 201        کلاسه پرونده: 83/701        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدمحمد حسین مکی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده 4 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 که دولت را موظف به بیمه خدمات درمانی تمامی اقشار، خصوصاً مردم محروم نموده و با در نظر گرف…
 • رأی شماره۵۰۴ ـ ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 8/7/1386        شماره دادنامه: 504 ـ 505        کلاسه پرونده: 83/333ـ340        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور ب…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای مازندران، رازی کرمانشاه و هنر اسلامی تبریز(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 613 مورخ 8/8/1386 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر قاسم علیزاده افروزی، دکتر محمدمهدی خدایی و دکتر محمدعلی کی‌نژاد را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای مازندران، رازی کرمانشاه و هنر اسلامی تبریز تصویب کرد.…
 • سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          مقدمه:        سلامت زنان به عنوان جایگاه والای او در جوهره خلقت به ویژه در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین‌کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می‌گیرد.        قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق سل…