• رأی شماره ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه تشویقی به کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده‌اند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ دادنامه: 3/6/1387         شماره دادنامه: 403          کلاسه پرونده: 87/369        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی خلیلی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان.        مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2935 موضوع شکایت آقای محمد حبیبی کمیجانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعطاء 2 گروه تشویقی خدمت برجسته براساس نتایج ارزشیابی سالانه به شرح دادنامه شماره 2319 مورخ 23/10/1386 چنین رأ…
 • رأی شماره ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام کارکرد که قبلاً پرداخت نشده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ:3/6/1387          شماره دادنامه: 408         کلاسه پرونده:87/372        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: خانم شیوا اسکندری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‎های 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکایت آقایان: 1ـ افشین پهلوان شریفی 2ـ امیرطاهری یگانه 3ـ علی راهنورد کسیمی4ـ پرویز بخشی5 ـ صمد عیسی‌زاده به طرفیت معاونت امور دام و…
 • رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/12/1386         شماره دادنامه: 1443        کلاسه پرونده: 86/581        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم توران پاسنگی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1895 موضوع شکایت خانم توران پاسنگی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصیل به شرح دادنامه شماره 745 مورخ 13/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه از فارغ‌التحصیلان مدرسه عا…
 • رأی شماره ۴۰۶ ، ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مورخ 1/3/1386 شهرداری تهران         تاریخ: 3/6/1387           شماره دادنامه: 406، 407            کلاسه پرونده: 87/52، 86/583        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: آقای حسین تیمورزاده ـ شورای هماهنگی بانکها.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17/2/1385 و دستور شماره 3232/615 مورخ 1/3/1386 شهرداری تهران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شواری شهر تهران مصوبه‎ای تحت عنوان «چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از …
 • رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اسفراین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 16/11/1386         شماره دادنامه: 1357         کلاسه پرونده: 85/722        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای داود امیری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شورای اسلامی شهر اسفراین.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس صفحات 4 و 5 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرستان اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می‎باشد، 1ـ استفاده مجاز 2ـ استفاده مشروط 3ـ استفاده ممنوع و کلیه کاربریها تعریف…
 • رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ فرمانداری شهرستان زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 16/11/1386          شماره دادنامه: 1362         کلاسه پرونده: 86/246        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت مسافربری سعادت سفر.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداری شهرستان زابل.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع‌آوری و مینی‌بوسها براساس برنامه‎ریزی و نقطه‌نظرات بخشداران فعالیت کنند. درصورتی که …