• تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ                                                              ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ تصویب نمود: داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی مندرج در جدو…
 • آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۳۴۸۰/ت۴۵۰۹۰ک                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۵۸/م مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ وزارت راه و شهرسازی و به ‌استناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:   آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپ…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره۲۳۵۱۹/ت۴۷۶۳۱ه ـ                                                              ۱۲/۲/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرا…
 • تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت فروش گندم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره ۲۴۱۶۴/ت۴۵۹۷۴ن                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت فروش گندم وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: قیمت فروش گندم اعم از وارداتی و تولید داخل توسط شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات آرد و سایر متقاضیان، (۴۴۰۰) ریال تعیین می‌گردد. معاون اول رییس‌…
 • تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ                                                              ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ تصویب نمود: داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و گیاهی مندرج در جدو…
 • تصویب‌نامه درخصوص انتصاب آقای حمیدرضا پهلوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۳۴۲۳/ت۴۸۰۳۰هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص انتصاب آقای حمیدرضا پهلوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۵۳۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ تصویب نمود: آقای حمیدرضا پهلوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه در مورد تشکیل «کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی» در خصوص تأمین نیروی انسانی متخصص دستگاهها و بخشهای مختلف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره۲۳۵۱۳/ت۴۷۲۱۷هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد تشکیل «کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی» در خصوص تأمین نیروی انسانی متخصص دستگاهها و بخشهای مختلف   وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسع…