• اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۰۷۱۸/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۹/۱۳۹۲ اصلاحیه جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره ۱۰۰/۴۷۵۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ بدینوسیله عبارت «استقلال قانون» به عبارت «استقلال کانون» اصلاح می‌گردد. مراتب جهت انتشار در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث…
 • اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۹۷۹۱/۹۲/دش                                                                     ۲۱/۸/۱۳۹۲ اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو انتشار مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در شماره ۱۹۹۴۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ روزنامه رسمی، بدین‌وسیله تغییر و اصلاحیه این مصوبه به شرح ذیل جهت صدور دستور انتشار در یکی از شماره‌های آتی آن روزنامه، ایفاد می‌شود: در فصل نهم مصوبه فوق و ذیل عنوان چهارچ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۷۰۲                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۷۶۹                                                                              ۲۷/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۵۰۵         کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عبدالعلی حسن نژاد لارمائی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای عبدالعلی حسن نژاد لارمائی به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری به پیوست دادنامه صادر شده شماره ۵۴۲ از شعبه بیستم د…
 • اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۱۵۰/ت۴۹۵۱۵هـ                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صندوق توسعه ملی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویب‌نامه شماره۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ مو…
 • تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۴۷۲۷۱/ت۴۹۴۶۱هـ                                                           ۱۲/۹/۱۳۹۲ تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۲۷/ت۴۷۳…
 • تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجرا در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک                                                           ۱۰/۹/۱۳۹۲ تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجرا در سال ۱۳۹۲ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصو…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۶۱۴/ت۴۹۷۴۹هـ                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۳۶/۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: به منظور توسعه خدمات عمومی اجباری از قبیل خدمات پایه مخابراتی، خدما…
 • تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷هـ                                                           ۱۲/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی …
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۶۱۳/ت۴۹۸۵۵هـ                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری  به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزیران صنـعت، مـعدن و تجـارت و دادگسـتری به ترکیـب کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (۲) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۱۶۹/ت۴۹۹۲۲هـ                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  با کشور ترکیه وزارت امور خارجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جم…
 • تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۶۸۷۵/ت۴۹۳۲۰هـ                                                            ۱۱/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۲۴/۰۲۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (۲) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه …
 • قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۶۴۲۸/۹۲                                                                           ۵/۹/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۳۸۶۱/۲۶۷۷۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهب…
 • قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۳۱۶۰/۲۶۶                                                                        ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۸۳۳۶/۴۸۸۸۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای مح…
 • قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۳۱۴۹/۲۷۴                                                                       ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۲۴) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست …
 • قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۳۲۲۱/۳۶۸                                                                       ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۱۸/۴۹۶۳۵ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیو…
 • قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۳۱۷۵/۱۷۲                                                                       ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۵۷۳۵۵/۴۸۴۸۲ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوس…
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۳۱۹۸/۱۹۸                                                                       ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ و تأیید شـورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ …
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۹۲                                                                                                                              ۱       شماره۵۷۵۶۱هـ/ب                                                                         …