• رأی شماره‌های ۱۶۸ـ ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند۳ تبصره ۳ ماده یادشده و بند۱ و تبصره۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم ابطال بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین‌نامه مذکور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۸۰۵                                                                 ۴/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۱۶۸ـ۱۶۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۸۰۵ ـ ۹۱/۱۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید مجتبی موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۵ ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷، تبصره ۲ ماده ۱۷، بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۷، بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۵۵ همگی از آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت ‌ مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهدا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صاحب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۵۰۵                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صاحب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی ش…
 • اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۴۵۴/۹۲/دش                                                                       ۴/۴/۱۳۹۲ اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مصوب جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دفتر مقام معظم رهبری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی حوزه‌های علمیه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مصوبه «اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» که در جلسه ۷۳۳  مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ رئیس دفتر مقام معظم رهبری …
 • رأی شماره ۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه اجتماعی[ به شماره ۴۶۹۵۵ ـ ۵/۵/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۹/ ۸۶۲                                                                                ۴/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۱۷۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم عصمت راستگوی‌مقدم موضوع شکایت و خواسته: ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵/۵/۱۳۸۷» گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکی…
 • آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۴۶۰۲/ت۴۸۰۵۵هـ                                                              ۱۰/۴/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی فصل اول ـ کلیات و تعاریف ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: …
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۴۹۱۷/ت۴۹۱۷۳هـ                                                             ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۱۳۴۳/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کشور به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان مشکین‌آباد به مرکزیت شهرک مهندسی زراعی مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب نقاط زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج …
 • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۰۰۰۲/۲۰۴                                                                         ۴/۴/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که با عنوان طـرح دائمی شدن قـانون ثبت اختراعات، طرحـهای صنعتی و علائم تجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، …
 • قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۹۹۶۱/۵۵                                                                           ۴/۴/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۳۷/۴۷۳۵۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ…