• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۲

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۷۳۸۱                                                                              ۲۴/۵/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۲ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۴، پیرو بازدید اعضای منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده و حریم شهر ساری و ارائه گزارش به شورای عالی درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ـ اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی ـ گردشگری واقع در جنو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ ۱

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۲۷۳۸۲                                                                              ۲۴/۵/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ساری ـ۱ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۵/۱۲/۱۳۹۳، طرح جامع شهر ساری را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: کلیات و جمعیت: ۱ـ۱ـ ضمن تائید محاسبات مشاور درخصوص پیش‌بینی جمعیت طرح جامع، مقرر گردید افق طرح …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ                                                                    ۸/۶/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۳۳۱۲/ت۵۲۲۵۲هـ                                                                    ۸/۶/۱۳۹۴ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را…