• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِالله  الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌  جلسه‌ چهاردهم‌ 24 تـیـــرمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (14) 25 جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و چهارم‌ تیرماه‌ 1383       فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله  مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: کمال‌دانشیار، جهانبخش‌ محبی‌نیا، الیاس‌ نادران‌ وهدایت‌الله  میرمرادزهی‌.4 ـ تذکرات‌ نما…