• مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند هـ ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند هـ ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی     مصوبه «الحاق یک تبصره جدید به بند هـ ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:     «تبصره ـ رئیس هیئت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگ…
  • بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۵۶۱۱۲/۹۰۰۰                                                              ۸/۱۲/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۶۱۱۲/۹۰۰۰ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری رواب…