• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال استان فارس

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان فارسموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه شمال استان فارس       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای  منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای شمال استان فارس (شامل شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات، خرم‌بید) را که توسط ای…