• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۳۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و سی و چهارم(134)  25 مـرداد مـاه 1384 هجری‎شمسی 10 رجـب المرجب 1426 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‎شنبه بیست و پنجم مردادماه 1384            فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ الله مجید.3 ـ  ناطقیـن‎قبـل از دستـور آقـایـان: قدرت‎الله علیخانی، سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی، بایرام‎گلدی برمـک و حمیدرضا پشنگ.4ـ بیانـات ریاست مح…