• رأی شماره ۷۱۵ ـ ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت افراد به استناد بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ:1/11/1385        شماره دادنامه:714ـ 715        کلاسه پرونده:84/996ـ 85/815        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سید مصطفی معمار منتظرین.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، ‌دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2548 موضوع شکایت آقای سیدمصطفی معمارمنتظرین به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی شماره37692 مورخ1/11/1378…
 • رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 26/1/1386        شماره دادنامه: 21        کلاسه پرونده: 83/424        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقـایان 1ـ التفات وظیفـه 2ـ سیاوش سکاکی 3ـ میرنجیب پورحمزه 4ـ اسدالله حبیبی 5 ـ روهام حیدرنژاد 6 ـ فاضل احمدنژاد 7 ـ بهروز محرمی 8 ـ فرزاد مجیدی 9ـ جعفر وطن‌دوست 10ـ صفرالوان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مص…
 • رأی شماره ۲۹ ـ ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 26/1/1386        شماره دادنامه: 29ـ30        کلاسه پرونده: 83/334 ـ 478        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ شرکت الکتریک ایران ـ رشت 2ـ آقای جهانگیر رحیم‎پور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی « تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‎باشد.» و اخ…
 • رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 1/12/1385        شماره دادنامه: 818        کلاسه پرونده: 83/472        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مهین مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنین رأی صادر نموده …
 • رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان         تاریخ: 19/1/1386        شماره دادنامه: 7        کلاسه پرونده: 83/338        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی پرورش.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون ت…
 • رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 19/1/1386        شماره دادنامه: 22ـ23        کلاسه پرونده: 85/689 و 86/5        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای غلامرضا احسانی 2ـ خانم طاهره خلجی اسدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی …
 • رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 1/12/1385        شماره دادنامه: 818        کلاسه پرونده: 83/472        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مهین مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنین رأی صادر نموده …
 • رأی شماره ۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 9/2/1386        شماره دادنامه: 69        کلاسه پرونده: 85/121        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای بهرام مهاجری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.        مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گرد…
 • رأی شماره ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 20/12/1385        شماره دادنامه: 821، 822، 823        کلاسه پرونده: 84/373ـ85/147، 493        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای محمدرضا رحیمی 2ـ شرکت سامان نخ ایساتیس 3ـ شرکت خوشریس یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تشویق کار…
 • بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیأت علمی دانشگاهها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه603 مورخ11/2/1386 ماده واحده بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به شرح ذیل تصویب کرد:        ماده واحده ـ به منظور استفاده شایسته و مناسب از تجربیات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمینه زبان و ادبیات فارسی و بنا به اهمیت موضوع واژه گزینی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجازه داده می‌شود در چارچوب وظایف و صلاحیتهای خود و با رعایت سایر مقررات، از خدمات آنها در زمینه…
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 انتخاب آقایان دکتر احمد نجابت، دکتر محمدباقر خرمشاد و دکتر فرهاد دانشجو را به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تصویب نمود.…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دکتر نصرت‌ا... ملازاده و دکتر حسین آذین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان تصویب نمود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی…
 • سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه603 مورخ 11/2/1386 سیاستهای سامان‌دهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی را به شرح ذیل تصویب کرد:        مقدمه:        نهضت حسینی (ع) و حماسه عاشورا، تجدید حیات اسلامی و اوج و قله تاریخی مقابله با ستم و ستمگر و احیاء حق‌طلبی و عدالت‌خواهی است که همان روح فرهنگ تشیع است. این واقعه عظیم همواره چون مشعلی فرا راه شیعه، مسلمانها بلکه بشریت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد و استکبار بوده است. بدین سبب همیشه ای…