• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۳۰۳ شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حق­پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش ف…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۳۰۰/۷۵۳۶۷                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز پیرو نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۰۳۶ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ با موضوع اعلام مصوبه طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار، به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، با عنایت به تداخل حریم وضع موجود این شهر با حریم شهر جدید هشتگرد و حقوق مکت…
 • آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۰۰/۴۷۶۸۸/۹۰۰۰                                                              ۸/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰                                                              ۸/۱۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی نح…