• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۴۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و چهل و دوم (142) 9 شهریـورمـاه 1384 هجری‎شمسی  25 رجب المرجب 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار‎شنبه نهم شهریورماه 1384             فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمود حسینی‎دولت‎آبادی، علی عباسپور‎تهرانی‎فرد، غلامرضا میرزایی و سیدجلال یحیی‎زاده فیروزآباد.4ـ بیانات ریاست…