• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۹۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و نود و هفتم‌ 12 بهمن‌ماه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (397) 9 ذیحـجــه‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ دوازدهم‌ بهمن‌ماه‌ 1382         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمصطفی‌ سیدهاشمی‌ ـ بهاءالدین‌ ادب‌ ـ محسن‌ میردامادی‌ و رجبعلی‌ مزروعی‌.4 ـ اعلام‌ …